Skip to main content

Financiele verantwoording

Natuurlijk geven wij u graag inzicht in onze financiën. Op deze pagina kunt u de jaarrekeningen van onze accountant downloaden met daarin de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting.